ما در ذهن سفید برآنیم تا با بهره گیری از متخصصین مجرب در حوزه های روانشناسی، علوم اعصاب، فلسفه و علوم شناختی جدیدترین مطالب مورد نیاز جامعه در این حوزه را به مخاطبان ارائه دهیم. در این راستا علاوه بر تالیف محتوای کارآمد براساس آخرین دستاوردهای علمی خواهیم کوشید با روانشناسان مجرب که از طریق روش های نوین علمی، رویکردی جدید به مشکلات دارند، در خدمت شما عزیزان باشیم.
ما در ذهن سفید تلاش داریم با استفاده از مقالات بروز در این حوزه، مفاهیم نظری روانشناسی را به صورت دقیق و کاربردی با شما علاقه مندان به اشتراک بگذاریم.